TAURON Dystrybucja zauważa wyzwania napięciowe wynikające z odwrócenia przepływu energii, szczególnie w dni nasłonecznione. Ten nieoczekiwany prąd jest spowodowany brakiem autokonsumpcji ze strony producenta, co prowadzi do intensywnego wzrostu skarg od klientów. Wiele zgłoszeń od klientów dotyczyło falowników, które często wyłączają się w dni słoneczne. Dlatego w ostatnich latach, firmie TAURON Dystrybucja zależy na realizacji działań inwestycyjnych i operacyjnych, które mają na celu poprawę współpracy pomiędzy mikroinstalacjami a siecią elektroenergetyczną.

Kompania stale kontroluje jakość parametrów energetycznych oraz stopień obciążenia różnych elementów sieci, jednocześnie podejmując działania inwestycyjne i eksploatacyjne. W chwili obecnej TAURON Dystrybucja rozpoczyna również formalne i kontrolne działania dotyczące nieprawidłowych połączeń. Głównym celem tych działań jest zapobieganie sytuacjom, gdy mikroinstalacje o przeszacowanych parametrach lub te generujące energię niezgodną z umową powodują wyłączenia falowników u innych prosumentów.