Po detekcji bakterii Legionella, Główny Inspektor Sanitarny wezwał jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie całego kraju do podjęcia dodatkowych działań mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody. Wskazane jest skoncentrowanie szczególnej uwagi na działalność podmiotów zarządzających systemami wodociągowymi oraz instalacjami wodnymi.

Ale co to tak naprawdę jest Legionelloza? Legionelloza to infekcja układu oddechowego, która choć jest zakaźna, nie posiada cechy zaraźliwości. Za jej wystąpienie odpowiadają bakterie Legionella, które naturalnie występują w środowisku wodnym i mają zdolność do rozmnażania się w zakresie temperatur 20-50 stopni Celsjusza.

Pomimo że Legionelloza to choroba zakaźna, nie przenosi się ona bezpośrednio pomiędzy ludźmi. Zagrożenie dla zdrowia człowieka pojawia się tylko wtedy, gdy bakterie te dostaną się do układu oddechowego. Zakażenie może nastąpić poprzez wdychanie powietrza zawierającego aerozol, będący produktem skażonej bakteriami wody (np. mgła wodna powstała przez rozprysk wody).

Ważnym jest zaznaczenie, że Legionella nie przenosi się drogą pokarmową. To znaczy, że nie stanowi dla nas zagrożenia, jeśli dostanie się do układu pokarmowego razem z wypitą wodą. Większość przypadków legionellozy da się skutecznie leczyć antybiotykami. Najbardziej narażeni na ciężki przebieg choroby są seniorzy, osoby o obniżonej odporności oraz cierpiące na przewlekłe schorzenia płuc. Palacze również należą do grupy wysokiego ryzyka.