Święty Jan Chrzciciel został niedawno uznany jako oficjalny patron Łazisk Górnych – wydarzenie to było częścią corocznej Mszy Świętej, która przyciąga licznych mieszkańców okolicy. Ten szczególny akt zobowiązania względem patrona jest tradycją praktykowaną przez społeczność Łazisk już od XVIII wieku.

Uroczystość plenerowej Eucharystii na Wierzysku odbyła się pod przewodnictwem abpa Adriana Galbasa. Rozpoczęcie liturgii stanowiło odczytanie treści bulli papieskiej, którą wygłosił ks. Tomasz Wojtal, kanclerz kurii metropolitalnej. Bulla ta potwierdziła św. Jana Chrzciciela jako patrona Łazisk Górnych. Metropolita określił Jana jako „niezwykłą” osobę, podkreślając jego niezrównane miejsce w Kościele.

– Na ogół Kościół celebruje narodziny danej osoby dla nieba, ale tylko trzy razy robi wyjątek i świętuje również ziemskie urodziny – zaznaczył metropolita Adrian. – Obchodzimy Boże Narodzenie, narodziny Maryi, a dzisiaj, z dumą świętujemy narodziny św. Jana Chrzciciela. Nawet Chrystus przyznał, że Jan był najwyższym wśród tych, którzy urodzili się z niewiasty. Pomimo tak wysokiego miana, Jan sam przyznaje, że nie jest godzien nawet związać rzemyk sandałów Pana, nie mówiąc o byciu Jego sługą czy niewolnikiem. Jednak, jak podkreślił Arcybiskup Galbas, Jan z radością identyfikował się jako przyjaciel oblubieńca.