Aktualności, Nauka, Zdrowie
Mocne nadzorowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa wody: nowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Po detekcji bakterii Legionella, Główny Inspektor Sanitarny wezwał jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie całego