Pod koniec marca 2023 roku w Warszawie podjęto decyzje pieczętujące budowę CPK w regionie. Projekt ten wzbudza ogromne emocje, bo na szali jest nie tylko spokój okolicy ale i dorobek całego życia. W niektórych regionach ma dojść do wyburzenia domów. O co konkretnie chodzi?

Śląska odnoga CPK będzie prowadzić z centrum Katowic do Piotrowic, jeszcze po istniejącej linii komunikacyjnej. Potem, budując już nowe tory, aż do Mikołowa, gdzie linia przetnie centrum tego miasta. Jak uspokaja Maciej Pańczak, Koordynator z Pionu Kolejowego CPK, przez centrum Mikołowa pociągi nie będą przejeżdżać w trybie szybkim.

Niestety już w samym Mikołowie do wyburzenia musi zostać przeznaczone aż 30 domów. Potem linia kolejowa przetnie gminę Łaziska, przejeżdżając przez centrum miasta, a potem przez teren Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Dalej linia wiedzie do Żor a potem do Mszany i Godów, aż do czeskiej Granicy.

Nie wszyscy zgadzają się z takim podejściem, a mieszkańcy wielu miejscowości zapowiadają protesty.