22 marca 2023 roku w Warszawie podjęto decyzję o przebiegu linii kolejowej CPK. Według najnowszych planów, przez centrum Łazisk będą przebiegać linie kolejowe rozdzielające miasto dokładnie na pół. Burmistrz Łazisk Górnych, Aleksander Wyra, nie zgadza się na taki stan rzeczy i namawia do protestów.

Oficjalne oświadczenie burmistrza Łazisk Górnych pojawiło się chwilę po tym, jak w Warszawie zapadły decyzje dotyczące trasy linii CPK. Burmistrz nie kryje swojego rozgoryczenia oraz namawia do protestów mieszkańców. Jednym z najważniejszych argumentów jest fakt, że wielu mieszkańców Łazisk Górnych będzie musiało opuścić swoje domy, albo też nieopodal ich gospodarstw będzie przebiegać bardzo szybka linia kolejowa. Nowa inwestycja sprawi, że stracą dorobek całego życia.

Kolejnym argumentem jest fakt, że tory szybkiej kolei będą przebiegać dokładnie przez środek miasta, dzieląc je na pół. W związku z tym nie tylko komunikacja między tymi dwoma miejscami będzie utrudniona, ale i bardzo straci na tym cały region. Burmistrz zapowiada protesty i namawia do nich również mieszkańców miasta.