Przedwczesna śmierć Joachima Pinocego jest ogromną stratą dla całego powiatu. Był znanym przedsiębiorcą, samorządowcem oraz mecenasem kultury. W przyszłym roku świętowałby rubinowy jubileusz swojej przedsiębiorczości.

Joachim Pinocy zmarł 15 maja 2022. Pogrzeb odbył się w środę 18 maja o 14.30 w kościele MB Szkaplerznej w Imielinie. 

Jego nazwisko wywodziło się z włoskiego rodowodu sięgającego XIV w. Pierwotnie brzmiało Pinocci, ale zostało spolszczone na Pinocy w II połowie XVIII w. Joachim Pinocy był współzałożycielem i wiceprezesem Stowarzyszenia Wspólnota Rodu Pinocych z siedzibą w jego restauracji. Był powszechnie szanowanym człowiekiem. Zdecydował się na pracę w samorządzie powiatowym i został radnym powiatowym pierwszej kadencji (1998-2002), a w drugiej (2002-2006) był przewodniczącym rady powiatu. Był też wiceprezesem Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach, założycielem Stowarzyszenia Pracodawców Lędzińskich, inicjatorem Powiatowych Targów Przedsiębiorczości i Ekologii w Imielinie. Był również członkiem Stowarzyszenia Kulturalnego im. Anielina Fabery w Lędzinach.

Pinocy słynął z hojności. Jak sam mówił, uwielbiał pomagać i dzielić się szczęściem z innymi. Wspierał osoby niepełnosprawne, sportowców, sponsorował wydawanie płyt i innych wydawnictw. Był też laureatem Clemensa Pro Cultura za swoją szeroką działalność w tej dziedzinie. Kochał muzykę i śpiew, wspierał wszelkie inicjatywy kulturalne w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Śpiewał barytonem w imielińskim chórze „Harfa” oraz był współzałożycielem (z ks. kanonikiem Józefem Przybyłą) i prezesem chóru „Sursum Corda” przy lędzińskiej parafii Chrystusa Króla. 

Swoją restaurację „U Pinocego” prowadził z pasją. Organizował tam słynne wieczory z muzyką klasyczną, ale i biesiadną. W 2004 r. przy lokalu otworzył salę na 150 miejsc, która stała się salą koncertową, ale także miejscem występów kabaretów oraz spotkań z ludźmi kultury. Miejsce to odwiedzali nie tylko artyści, ale i politycy, jak m.in. premierzy Jan Olszewski czy Waldemar Pawlak.