Gdy zima nadeszła, a za oknem zaczęły panować surowe warunki pogodowe, wyjątkowo narażone na poważne ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia z powodu wychłodzenia są osoby najbardziej podatne – bezdomni, samotni starsi obywatele oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Oto apel do nas wszystkich: nie bądźmy obojętni na zagrożenie tych ludzi. Jeśli widzimy osobę, która może być narażona na wychłodzenie, powinniśmy zawiadomić odpowiednie służby – nawet jeden telefon może uratować czyjeś życie.

Jak co roku, kiedy mroźna aura przypomina o sobie, nasze siły policyjne apelują do każdego z nas o ważną sprawę: nie ignorujmy cierpienia innych. Osoby bezdomne, starsze i nietrzeźwe są najbardziej narażone na wychłodzenie organizmu, zwłaszcza gdy przebywają na otwartym powietrzu. Jeśli dostrzeżemy taką sytuację, natychmiast powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy i zgłosić to mundurowym. Każde takie zgłoszenie jest niezwłocznie weryfikowane.

Sezon zimowy to czas, w którym funkcjonariusze policyjni podczas swoich patroli zwracają dodatkową uwagę na lokacje, gdzie bezdomni mogą szukać schronienia i miejsca do spania. Miejsca takie jak opuszczone budynki, ogródki działkowe czy altanki są przez nich szczególnie monitorowane. W każdym roku, nasze służby podążają za tym samym wzorcem: oferujemy pomoc każdemu potrzebującemu – kiedy odnajdujemy takie osoby, proponujemy im transport do ośrodków, które dostarczą im ciepło, możliwość spożycia ciepłego posiłku oraz spędzenia nocy w przyzwoitych warunkach.