W niedługim czasie ma zostać zainicjowany proces modernizacji ulicy Bocznej w mieście Żory. Na ten cel gmina pozyskała fundusze rzędu prawie miliona złotych, które pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu pod nazwą „Remont drogi ul. Bocznej w Żorach”.

Planowane działania inwestycyjne obejmują renowację jezdni, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej. Ponadto, przewiduje się wymianę oświetlenia na obszarze drogi pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Mikołowską i Gichta. Wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników tej części infrastruktury miejskiej.

Prace mają ruszyć jeszcze w bieżącym roku. W ramach pierwszej fazy modernizacji skupi się na rewitalizacji sieci wodociągowej przy budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich. Jednocześnie planuje się stworzenie zatoki postojowej, która ma na celu ograniczenie problemów związanych z ruchem pojazdów spowodowanych parkowaniem wzdłuż jezdni. Natomiast prace związane z przebudową drogi, chodników i poboczy rozpoczną się na początku nadchodzącego roku.