9 grudnia, na sobotę przypadał dzień, w którym nastąpiło zdarzenie w kopalni JSW zlokalizowanej w Knurowie i Szczygłowicach. Konkretnie zapalenie metanu wystąpiło w szybie Knurów, kopalni podczas realizacji procesu drążenia jednego z chodników. Sytuacja została opanowana przez samą załogę, która skutecznie użyła sprzętu przeciwpożarowego.

Incydent miał miejsce o godzinie 2:48 w pokładzie numer 407/1, znajdującym się na głębokości 830 metrów. Wtedy to, dwunastoosobowy zespół pracowników przeprowadzał drążenie chodnika oznaczonego jako 18b za pomocą specjalistycznego urządzenia – kombajnu chodnikowego. W trakcie tych prac doszło do nieoczekiwanego zapalenia metanu.

Po udanej akcji gaśniczej przeprowadzonej przez załogę, wszystkich pracowników ewakuowano z miejsca incydentu bez konieczności korzystania z aparatów ratunkowych. Informacje na ten temat przekazał oficer dyżurny Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach. W kolejnym etapie, obszar w pobliżu miejsca zdarzenia został tymczasowo zamknięty do przeprowadzenia szczegółowych oględzin przez specjalistów.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice, w której doszło do zdarzenia, jest częścią Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), a konkretnie dotyczący nas ruch Knurów stanowi jedną z jej integralnych części.