Wakacje to czas większego ruchu pojazdów, szczególnie busów i autokarów przewożących zorganizowane grupy na wycieczki, obozy i kolonie. W związku z tym policja będzie prowadzić kontrolę szczegółową kontrolę takich pojazdów oraz kierowców.

W czasie wakacji na drogach oraz w miejscowościach i rejonach wypoczynkowych pojawi się więcej niż zwykle pojazdów, szczególnie tych typu autokar. Najważniejszym zadaniem służb w tym okresie, działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się podróżnych. Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na respektowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie przestrzegania dozwolonych limitów prędkości, stanu trzeźwości kierujących, korzystania z pasów bezpieczeństwa i właściwego przewożenia dzieci w pojazdach oraz stanu technicznego – głównie pojazdów realizujących przewóz osób autokarami.

W czasie kontroli mundurowi będą sprawdzać przede wszystkim trzeźwość kierowców, dokumenty i stan techniczny pojazdów. Dlatego planując wyjazd swojego dziecka lub uczniów, warto zwrócić uwagę, czy środek transportu, który wybrałeś, będzie sprawny, a kierowca wypoczęty i przygotowany do drogi. 

Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu jest duża szansa na uniknięcie dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu Policji.

Elektroniczne rozwiązania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prowadzi także e-usługę “bezpiecznyautobus” która pozwala każdemu sprawdzić zarejestrowany pojazd, który przeznaczony jest do przewozu więcej niż 9 osób. Dzięki niej, za pośrednictwem specjalnej platformy cyfrowej, można dowiedzieć się, czy autokar, którym mamy podróżować my lub nasi najbliżsi:

  • ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
  • ma aktualne badanie techniczne oraz jaki był stan licznika pojazdu przy ostatnim przeglądzie,
  • jaka jest nominalna liczba miejsc w danym pojeździe,
  • czy nie figuruje jako wyrejestrowany lub kradziony.