Wraz z początkiem maja przychodzi ważny czas świąt narodowych. Na Śląsku, oprócz obchodów Dnia Flagi i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pamięta się również o wybuchu III Powstania Śląskiego. Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie wraz z kierownictwem komisariatów w Orzeszu i Łaziskach Górnych wziął udział w oficjalnych obchodach tej rocznicy.

101 lat temu, w nocy z 2 na 3 maja 1920 roku, wybuchło III Powstanie Śląskie, na którego czele stanął Wojciech Korfanty. Zryw powstańczy trwał aż do 5 lipca 1921 roku. To ważne wydarzenie nie tylko w historii Śląska, ale i całej Polski. Ślązacy pielęgnują pamięć o tamtych wydarzeniach i ich ofiarach. Liczba poległych po stronie polskiej powstańców szacowana jest zazwyczaj na około 1800 ofiar. 

Z tej okazji 2 maja w samo południe odbyły się obchody uczczenia rocznicy tego ważnego wydarzenia. Szef mikołowskich policjantów, nadkom. Dariusz Klimczak wraz Komendantem Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych, nadkom. Sebastianem Krzysztofikiem oraz Komendantem Komisariatu Policji w Orzeszu, kom. Rafałem Ciesielskim wzięli udział w uroczystościach. 

Miały one miejsce w Mikołowie oraz w Łaziskach Górnych. Policjanci zebrali się na miejscowym cmentarzu parafialnym przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, a także pod znajdującym się w centrum Mikołowa Pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Towarzyszył im Starosta Mirosław Duży i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arkadiusz Kosma. Mundurowi oddali hołd śląskim powstańcom poprzez zapalenie zniczy i złożenie kwiatów. 

Więcej o powstaniach śląskich można poczytać w tym artykule.