Za miesiąc rozpocznie się nabór wniosków na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Pisma będą trafiać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

30 listopada 2021 roku rozpocznie się nabór wniosków na “wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Prośby będzie można składać do 29 grudnia br. Projekt skierowany jest do dwóch grup.

Pierwsza z nich dotyczy rolników, a także ich małżonków, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Druga natomiast to rolnicy, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż  produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Ci ostatni nie muszą mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej. 

Pierwsza grupa może się ubiegać o dofinansowanie nawet w wysokości 500 tys. złotych, a druga grupa do 200 tys. złotych. Warto zaznaczyć, że w obu przypadkach kwota wsparcia wynosi 50 procent kosztów kwalifikowanych. Obie grupy muszą również być ubezpieczone, mieć zdolność do wykonania operacji i posiadać numer identyfikacyjny. 

O co można się ubiegać?

Fundusze dotyczą określonych przedsięwzięć, które mogą być zrealizowane. Należą do nich budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do działalności przetwórczej oraz zakup i instalacja maszyn potrzebnych do przetwarzania. Można się ewentualnie ubiegać o dopłatę do rozbudowy pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych, takich jak kuchnie czy magazyny. Dofinansowanie obejmuje również zakup maszyn służących ochronie środowiska. 

Jeśli chodzi o specjalistyczne środki transportu, to rolnicy będą mogli kupić: cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, a także te służące przewozowi zwierząt przeznaczonych do uboju, przeznaczonych do sprzedaży produktów i niezbędnych do sprawnej pracy na roli, czyli magazynowania i zbierania. 

Wnioski będzie można składać w regionalnych oddziałach ARiMR poprzez Pocztę Polską, osobę upoważnioną, skrzynkę podawczą ePUAP lub osobiście.