W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Starostwo Powiatowe w Mikołowie zostało obdarowane finansowym wsparciem przeznaczonym na odnowienie pięciu istotnych dla regionu zabytków. Większość tych projektów będzie bezpośrednio nadzorowana przez powiat, podczas gdy dwie z inicjatyw będą realizowane pod auspicjami lokalnych parafii. Przygotowywanie niezbędnych wniosków o dofinansowanie leżało w gestii pracowników starostwa.

Jak donosi Starostwo Powiatowe w Mikołowie, dofinansowanie z rządowego programu obejmuje następujące obiekty: kościół pod wezwaniem św. Jana, kaplicę cmentarną na terenie parafii ewangelicko-augsburskiej zlokalizowaną przy placu ks. Jana Karpeckiego 1, historyczny cmentarz żydowski znajdujący się przy ulicy Konstytucji 3 Maja, budynek I Liceum Ogólnokształcącego imienia Karola Miarki oraz kamienicę mieszczącą się pod adresem ulica Katowicka 22 – dawniej willa Zeumera, obecnie siedziba ośrodka rehabilitacyjno-leczniczego.