Konkurs, w którym wszystko może stać się możliwe. Jeśli masz pomysł jak wesprzeć potrzeby mieszkańców Śląska, koniecznie wyślij wniosek. Być może to twój pomysł zostanie zrealizowany.

Śląskie Lokalnie to inicjatywa, dzięki której można zdobyć łącznie kwotę 1,4 mln zł na oddolne inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego. Celem inicjatywy jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w realizacji działań społecznych. Zorganizowane będą trzy edycje konkursu, w trakcie których uczestnicy mogą ubiegać się o mikrogranty w wysokości od 1000 zł do 5000 zł.

W poprzedniej edycji FIO Śląskie Lokalnie 2021 zostało złożonych 297 wniosków o dofinansowanie. Łącznie przyznano 118 dotacji w wysokości od 1000 do 5000 złotych. W sumie rozdano prawie 600 tys. złotych na to, co aktualnie było niezbędne dla lokalnej społeczności.

Kto może składać wnioski?

Organizatorzy konkursu dali jasne wytyczne co do jego uczestników. 

W inicjatywie brać mogą udział młode organizacje pozarządowe, mające siedzibę w województwie śląskim, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).

W skład uczestników może także wchodzić grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech osób, nieposiadających osobowości prawnej, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności.

Oprócz tego brane są pod uwagę organizacje pozarządowe, czyli takie organizacje, które składają i realizują projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości.

Mikroprojekty w II edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2022 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2022 roku. Nabór wniosków będzie trwał od 15 lutego do 15 marca. Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy złożyć wniosek online. Podczas składania wniosku nie trzeba opisywać szczegółowo budżetu. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec marca.