W Powiecie Mikołowskim ruszyły coroczne, obowiązkowe kwalifikacje wojskowe. Dla każdego rocznika wyznaczono inne daty stawienia się przed komisją.

Wszystkie spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie, w godzinach 14.00 – 17.00.

Osoby, które pierwszy raz staną przed Powiatową Komisją Lekarską muszą przynieść ze sobą kilka dokumentów. Zalicza się do nich: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentacja medyczna, aktualna fotografia (wymiary 35mm x 40 mm) oraz dokument poświadczający wykształcenie lub ciągłą naukę. 

Jeśli ktoś już wcześniej brał udział w kwalifikacjach musi uzupełnić dokumenty o aktualne badania lekarskie i badania specjalistyczne przeprowadzone w ciągu ostatnich 12 lub 24 miesięcy. 

Kto i kiedy musi się stawić?

W tym roku przebiega pierwsza kwalifikacja rocznika 2002. W niektórych przypadkach muszą się stawić również roczniki starsze.

Poborowi z rocznika 2001 stawiają się do 4 października 2021 roku. Istnieje podział w zależności od miejscowości: Mikołów (15-22 września), Orzesze (23-27 września), Łaziska Górne (28-30 września), Ornontowice (1 października) i Wyry (4 października). 

Poborowi z rocznika 2002 stawiają się do 25 października 2021 roku: Mikołów (5-11 października), Orzesze (12-14 października), Łaziska Górne (15-19 października), Ornontowice i Wyry (20 października) i Wyry (21 października). 5 października jest dniem dodatkowym, dla tych którzy z wyjątkowych powodów nie mogli stawić się szybciej. 

Obowiązkowo muszę się stawić również mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze konkretnej kategorii oraz ci z roczników 2000-2001, którzy ze względu na zły stan zdrowia nie byli dopuszczeni do kwalifikacji. 

Stawić się powinny także kobiety z lat 1997-2001, których wykształcenie wskazuje na umiejętności przydatne w służbie wojskowej oraz te, które pobierają naukę w tym kierunku. Dotyczy to zarówno szkół wojskowych, jak i medycznych, weterynaryjnych, kierunków psychologicznych, farmacji, analityki medycznej, pielęgniarstwa, czy ratownictwa medycznego. Mile będą widziani również ochotnicy, którzy ukończyli 18 rok życia.