Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Jeśli znasz funkcjonariusza, któremu jesteś wdzięczny za jego służbę, zgłoś go do konkursu! Głównym celem inicjatywy jest promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” jest już nie pierwszym działaniem polskiej Policji, która próbuje poddać społecznej ocenie działania organizacji. Nominacja policjanta jest szczególnym wyróżnieniem świadczącym o aprobacie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa osób.

Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie.

Jeśli jakiś policjant znajdzie się w gronie laureatów, jest to dla niego niesamowite wyróżnienie, ponieważ znalazł się tam głosem społeczeństwa, któremu służy. Nominacja daje poczucie dumy i obowiązku funkcjonariuszowi. 

Informacje techniczne

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja.

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronach regionalnych komend policyjnych.. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2022 roku.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected].

Laureatów konkursu wybiera Komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz laureaci 3 ostatnich edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Podczas wyłaniania Laureatów w szczególności brane będzie pod uwagę ich zaangażowanie w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli, jak również doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom, wobec których istnieje podejrzenie, że są krzywdzone.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!