Od wielu lat, pokład 405/1 w rejonie Szczygłowice w kopalni Knurów-Szczygłowice jest aktywnie eksploatowany. Znajduje się tam najwyższej jakości węgiel koksowy. W najbliższym czasie, górnicy planują uruchomienie nowej ściany w tym obszarze. Ta nowa przestrzeń będzie charakteryzowała się długim wybiegiem, który osiągnie długość 1,2 km przy grubości pokładu dochodzącej do 4,4 m.

Nadal eksploatowana ściana, która zostanie uruchomiona kilka dni przed Świętem Barbórki, jest XVII w pokładzie 405/1. Przewiduje się, że zapewni ona możliwość wydobycia przez następne półtora roku dla kopalni w Szczygłowicach.

Praca z tym pokładem jest skomplikowana z powodu różnych naturalnych zagrożeń, które występują na najwyższych poziomach i są klasyfikowane jako niebezpieczne. Wśród nich znajdują się wybuchy gazów i skał oraz towarzyszące im problemy klimatyczne wynikające z wysokiej temperatury skał – jak tłumaczy Łukasz Gawliński, kierownik robót górniczych.

Od początku 2020 roku, w tym obszarze eksploatowana była ściana XX w pokładzie 405/1, bez większych zakłóceń. Załoga oddziału G2-Sz, pod przewodnictwem Marka Cyganowskiego, jest więc pełna optymizmu co do uruchomienia następnej ściany. Planowana jest eksploatacja kombajnu JOY 4LS20.

– Nowe miejsce pracy wyposażyliśmy w sekcje obudowy mechanicznej, które zostały odnowione przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Obecnie mamy 115 takich sekcji, ale ta liczba wzrośnie do 123 w miarę postępu prac na ścianie – wyjaśnia dalej Łukasz Gawliński.