Centralne obchody Święta Policji odbyły się wczoraj w Katowicach. W uroczystości wziął udział sam prezydent Andrzej Duda, który wręczył nominacje generalskie oficerom policji. 

Tegoroczne uroczystości Święta Policji odbyły się w Katowicach. Decyzja ta spowodowana była chęcią uczczenia setnej rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego, a także obchodami stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

Uroczystości Święta Policji zainicjowane zostały już 20 lipca wręczeniem odznaczeń i aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne. W wydarzeniach tych wzięło udział kierownictwo Policji z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk na czele, jego zastępcy: nadinsp. Krzysztof Gajewski, nadinsp. Andrzej Rokita i insp. Arkadiusz Letkiewicz, dyrektorzy, zastępcy dyrektorów biur KGP, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji i przedstawiciele związków zawodowych.

Warto zaznaczyć, że zawód policjanta jest bardzo ryzykowny, a podczas służby istnieje duże prawdopodobieństwo utraty zdrowia czy życia. Mimo to, młodzi ludzie stale wstępują w szeregi Policji i podejmują ciężkie wyzwania. Być może chęć bycia policjantem, honor i zaszczyt z wykonywania tego trudnego zawodu oraz służenia ludziom, są silniejsze niż świadomość realnych zagrożeń. Nie jest to zawód dla każdego, dlatego warto doceniać służbę tych, którzy się na to zdecydowali.

Jak powstała śląska Policja?

Powstanie niezależnej śląskiej policji było następstwem podziału Górnego Śląska w 1922 r. pomiędzy Polskę a Niemcy. Spowodowało to konieczność określenia zasad działania służb bezpieczeństwa publicznego na obszarze włączonym do II Rzeczypospolitej. Na mocy ustawy sejmowej z 15 lipca 1920 r. teren ten posiadał szeroką autonomię.

W wyniku ścierania się różnych koncepcji ostatecznie ustalono, że województwo śląskie będzie miało własną formację porządkową, wzorowaną na Policji Państwowej. Policja Województwa Śląskiego została utworzona rozporządzeniem wojewody śląskiego z dnia 17 czerwca 1922 r. i podlegała bezpośrednio wojewodzie oraz Sejmowi Śląskiemu oraz była utrzymywana ze środków Skarbu Śląskiego.