Maciej Gramatyka, aktualny prezydent miasta Tychy, podjął decyzję o mianowaniu radnej Hanny Skoczylas na stanowisko swojego pierwszego zastępcy odpowiedzialnego za zrównoważony rozwój. Oznacza to, że Hanna Skoczylas rezygnuje ze swojego miejsca w Radzie Miasta i powraca na stanowisko, które zajmowała podczas kadencji poprzedniego prezydenta. Sekretarz miasta nadal pozostaje Aneta Luboń-Stysiak, a Sławomir Mrugała utrzymuje rolę skarbnika.

Hanna Skoczylas, obecna wiceprezydent miasta Tychy, ma 31-letni staż w samorządzie miejskim. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i posiada licencję zarządcy nieruchomości. W latach 2011-2013 pełniła funkcję członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy ministrze infrastruktury. Od 1993 roku przez dwa lata była inspektorem w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy, a od 1995 do 2018 roku pełniła rolę naczelnika tego wydziału. W styczniu 2018 roku objęła stanowisko dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, a od 2020 roku była wiceprezydentem ds. zrównoważonego rozwoju, czyli – jak mówiono niegdyś – ds. infrastruktury miasta.

Według informacji przekazanych przez Ewę Grudniok, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Tychy, od 8 maja 2024 roku Hanna Skoczylas ponownie obejmuje stanowisko pierwszego zastępcy prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju. Powraca tym samym na stanowisko, które pełniła od 2020 roku podczas kadencji poprzedniego prezydenta Tychów, Andrzeja Dziuby. W październiku ubiegłego roku, gdy Andrzej Dziuba został senatorem i musiał zrezygnować z prezydentury miasta, wszyscy jego zastępcy (w tym Maciej Gramatyka, Hanna Skoczylas, Igor Śmietański) stracili swoje tytuły wiceprezydentów. Hanna Skoczylas kontynuowała swoją pracę na swoim dotychczasowym stanowisku, ale już jako dyrektor biura ds. zrównoważonego rozwoju, a po pewnym czasie Maciej Gramatyka otrzymał mianowanie na komisarza miasta.