Postawiono na ciągłość i doświadczenie – Irena Gajdzik będzie kontynuować swoją misję jako prezes rudzkiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) przez następne pięć lat.

Na ostatniej konferencji sprawozdawczo-wyborczej ZNP, która odbyła się w Rudzie Śląskiej, dokonano podsumowania działalności organizacji w kadencji 2019-2024 oraz zatwierdzono skład nowego zarządu. Delegaci, którzy zgodnie poparli kandydaturę dotychczasowej prezes, zadecydowali, że to właśnie Pani Gajdzik nadal będzie kierować jej działaniami. Prócz tego, wybory objęły także skompletowanie nowego zarządu, wybranie członków oddziałowej komisji rewizyjnej oraz delegatów na zbliżającą się okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą.

W wydarzeniu uczestniczyła również Anna Krzysteczko, pełniąca funkcję wiceprezydenta.

– Chcę pogratulować Państwu trafnego wyboru i podziękować za owocną współpracę do tej pory. Żegnamy burzliwe pięć lat, które przyniosły wiele wyzwań dla sektora oświaty, takich jak pandemia, konflikt na Ukrainie, niewystarczające finansowanie z budżetu państwa czy systematyczne obniżanie prestiżu zawodu nauczyciela. Wszystko to wymagało od nas wspólnego stawienia czoła problemom. Mam jednak nadzieję, że teraz nadeszły spokojniejsze czasy. Z mojej strony mogę zapewnić, że jestem otwarta na dalszą współpracę i zawsze zapraszam do swojego gabinetu – deklarowała wiceprezydent Krzysteczko.