Łaziska Górne będą obiektem kluczowych inwestycji dzięki zasobom zgromadzonym w ramach VIII edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Miasto ma powody do dumy, ponieważ dwa zasadnicze przedsięwzięcia znalazły się na liście projektów objętych dofinansowaniem. Ma to na celu wsparcie ciągłego rozwoju miasta oraz podniesienie standardu życia mieszkańców.

Pierwszy z planowanych projektów to realizacja budowy ulic Poziomkowej i Spacerowej. Jest to inwestycja o charakterze lokalnym, która ma na celu przyczynić się do ulepszenia infrastruktury drogowej Łazisk Górnych. Wsparcie finansowe rzędu 2 milionów złotych pozwoli miastu na udoskonalenie dostępności tych istotnych arterii komunikacyjnych, co bezpośrednio wpłynie na jakość życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców.

Drugi z inwestycyjnych projektów to przeprowadzenie modernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi. Jest to przedsięwzięcie o znaczeniu ogólnomiejskim, które ma na celu poprawę jakości edukacji oferowanej dzieciom i młodzieży. Dzięki dofinansowaniu w kwocie niemal 8 milionów złotych, szkoła zyska możliwość przeprowadzenia niezbędnych prace modernizacyjnych, co przyczyni się do stworzenia lepszego środowiska naukowego dla uczniów.