Podobnie jak w całej Polsce, tak i Łaziska Górne dołączyły do programu umożliwiającego zakup węgla przez mieszkańców po preferencyjnych cenach. Co istotne, trzeba spełnić kilka ważnych warunków, z których najważniejszy jest tej, że można go nabyć jedynie na prywatny użytek gospodarstw domowych.

Cena, jaką ustalono w Łaziskach Górnych za tonę węgla, to 1750,00 zł. Podana kwota nie obejmuje tu kosztów transportu. Uprawnionym do nabycia dodatku jest każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego. Dodatkowym wyznacznikiem jest również fakt, aby nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy 2022 – 2023, za cenę niższą niż 2000,00 zł za tonę.

Aby otrzymać pozwolenie na zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach, należy poprawnie złożyć wniosek i uzyskać akceptację. Złożyć go można listownie, w formie papierowej, kierując przesyłkę na adres UM Łaziska Górne. Osobiście dokonamy tego w Urzędzie Miejskim w Łaziskach Górnych, w wydziale Komunalnym. Najwygodniejszą formą jednak wydaje się być złożenie wniosku przez internet. Link jest dostępny na stronie głównej UM Łaziska Górne.