Państwowa Komisja Wyborcza ujawniła 6 marca zarejestrowane listy kandydatów na członków Sejmiku Województwa Śląskiego. Wśród nich znalazła się Dorota Tobiszowska, która jest liderem listy przedstawianej przez Prawo i Sprawiedliwość w okręgu numer 5. Ten ostatni obejmuje miasta takie jak Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Zabrze.

Partia Prawo i Sprawiedliwość podała do publicznej wiadomości nazwiska swoich kandydatów do sejmiku województwa śląskiego. Na czele listy w okręgu numer 5, który pokrywa się z Rudą Śląską, znalazła się była senator – Dorota Tobiszowska.

Dorota Tobiszowska to osoba urodzona 14 grudnia 1966 roku w Rudzie Śląskiej. Jest magistrem prawa i administracji. Swoje wykształcenie zdobyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W późnych latach 80. pracowała jako nauczycielka w przedszkolu. Po tym okresie swoją karierę związała z branżą górniczą, pełniąc funkcję kierownika działu organizacyjno-prawnego w KWK „Ruda”.

Podczas wyborów samorządowych w 2014 i 2018 roku pani Tobiszowska zdobyła mandat radnej Rudy Śląskiej. W Radzie Miasta pełniła rolę przewodniczącej Komisji Prawa, Samorządności i Bezpieczeństwa. W wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2019 roku uzyskała mandat senatora X kadencji. Kandydowała jako osoba bezpartyjna z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 74, który obejmował miasta takie jak Ruda Śląska, Świętochłowice i Chorzów. Wtedy to zdobyła 71 752 głosy. Po tych wyborach Dorota Tobiszowska dołączyła do Partii Prawa i Sprawiedliwości. Jednakże podczas wyborów w 2023 roku nie udało jej się zdobyć miejsca w Sejmie.