Zgodnie z udostępnionymi przez Lasy Państwowe informacjami, przewiduje się przeprowadzenie wycinek drzew w okresie 2024-2029, co obejmuje także obszary leżące w granicach naszego miasta. Fundacja Lasy i Obywatele opracowała mapę, na której zaznaczono te tereny. Decyzja o planowanych działaniach leśnych wywołała zaniepokojenie i obawy wśród części społeczności lokalnej.

W celu ułatwienia zrozumienia rozmiarów planowanych działań, Fundacja Lasy i Obywatele opracowała interaktywną mapę. Na tej mapie przedstawiono plany wycinek Lasów Państwowych na lata 2024-2029. Mapa zawiera wszystkie pododdziały leśne wymienione w Banku Danych o Lasach, które mają być poddane rębniom zgodnie z bieżącymi Planami Urządzenia Lasu. Twórcy mapy uprzedzają jednocześnie, że na przedstawionej mapie nie uwzględniono planowanych trzebieży.

Ważnym jest jednak zrozumienie, że pojawienie się lasu na mapie nie implikuje jego całkowitej wycinki. Po kliknięciu na wybrany, zaznaczony obszar, użytkownik otrzyma dostęp do szczegółowych informacji o planowanych działaniach na danym terenie.