“Modernizacja gospodarstw rolnych” – tak brzmi tytuł wsparcia rolników przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze wypłacane są z budżetu z PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Rolnicy, którzy chcą rozbudować lub udoskonalić swoje gospodarstwo mogą jeszcze składać wnioski o dofinansowanie. Termin składania wniosków został wydłużony do 20 września 2021 roku.

Rolnicy mogą prosić o dotacje w ramach kilku sektorów:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A)
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B)
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C)
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D)
  • nawadnianie w gospodarstwie

Ważną informacją jest to, że w ramach obszarów A, B, C i D można złożyć tylko jeden wniosek. Jeśli rolnik złożył prośbę o dofinansowanie w ramach obszaru A, nie może już inwestować w ramach obszaru B. Jest jednak dozwolone ubieganie się o dotację na reformy w ramach nawadniania gospodarstwa. 

Wnioski mogą składać właściciele gospodarstw, których posiadłości mają określone parametry.. W zależności od sektora na jaki składany jest wniosek, gospodarstwo powinno wpisywać się w ustalone wielkości. Dokładne dane można znaleźć na rządowej stronie www.gov.pl w zakładce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnioski można składać na różne sposoby: osobiście w oddziale regionalnym lub biurze powiatowym Agencji, wysyłając pośrednika, listownie (przesyłka rejestrowana) lub elektronicznie przy pomocy platformy ePUAP.

Warto zaznaczyć, że od końca czerwca zarejestrowano już 1603 wnioski na łączną kwotę 300 mln złotych.