W ramach działania Stowarzyszenia DOGMA każdy mieszkaniec miasta i gminy Łaziska Górne może skorzystać z porady prawnej. Udzielać jej będą w pełni wykwalifikowani wolontariusze w Powiatowym Urzędzie pracy, przy ulicy Chopina 8.

Łaziska Górne zyskały punkt z nieodpłatną pomocą prawną, a także poradnictwem obywatelskim i mediacją. Wolontariusze będą pracować w Powiatowym Urzędzie Pracy zlokalizowanym przy ulicy Chopina 8, w poniedziałki między 13:00 a 17:00 oraz we wtorki między 8:00 a 12:00. Obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 32 32 48 143 lub osobiście w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

Z porad mogą skorzystać wszyscy ci, którzy nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i w ciągu ostatniego roku nie zatrudniał pracowników. Co ważne, osoby z niepełnosprawnością ruchową lub mające problem z komunikowaniem się, mogą starać się o poradę prawną przez telefon albo zamówić wizytę domową Prawnika lub Doradcy Obywatelskiego.