O tym, jak ważna jest instytucją, jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna, nie trzeba nikomu przypominać. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP w Łaziskach Górnych zaprasza chętnych do wstąpienia w swoje szeregi. Trzeba jednak spełnić kilka wymogów.

W szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej mogą wstąpić dzieci i młodzież w wieku od dziesięciu do szesnastu lat. Mile widziani będą zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Spotkanie organizacyjne dotyczące wstąpienia do Drużyny Pożarniczej odbędzie się w połowie maja 2023 roku. Osoby niepełnoletnie chcące wstąpić do drużyny, muszą przyjść z rodzicami.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej nie realizują normalnych zadań jakie wykonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Przechodzą jednak cykl szkoleń między innymi z udzielania pierwszej pomocy lub też z bezpiecznego zachowania się podczas sytuacji kryzysowych. Grupa prowadzi regularne spotkania i zbiórki, które wyglądają prawie tak samo jak odprawy dorosłych strażaków.