W Rudzie Śląskiej odbyło się spotkanie edukacyjne, na którym dwaj funkcjonariusze z miejscowej Komendy Policji – profilaktyk oraz dzielnicowy – mieli okazję rozmawiać z młodzieżą licealną. Tematem przewodnim rozmów były zagrożenia, które mogą spotkać młodych ludzi podejmujących pracę za granicą. Ważnym punktem spotkania było podkreślenie, że handel ludźmi to poważne przestępstwo, które narusza fundamentalne prawa człowieka, takie jak wolność i godność.

Działania te miały miejsce w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, gdzie uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat potencjalnych niebezpieczeństw związanych z pracą za granicą. Funkcjonariusze policji zwrócili uwagę na fakt, że handel ludźmi jest niestety coraz częściej spotykanym problemem i stanowi współczesną formę niewolnictwa.

Podczas tego spotkania, policjanci podkreślali, że najważniejsze jest aby pamiętać o tym, że handel ludźmi stanowi przestępstwo bezpośrednio atakujące podstawowe wartości każdej osoby, takie jak wolność i godność ludzka. W związku z tym, edukacja w tej kwestii jest niezwykle istotna dla młodych osób planujących pracę poza granicami Polski.