27 marca, w środę, odbyła się skoordynowana operacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). Wśród przeprowadzonych działań było wiele czynności procesowych, które miały miejsce na terenie dwóch miast – Warszawy i Tychów. Ta szeroko zakrojona akcja była wynikiem trwającego śledztwa prowadzonego przez ABW.

Tło dla tej operacji stanowiło wykrycie aktywności szpiegowskiej prowadzonej na rzecz Federacji Rosyjskiej. Ta działalność była skierowana przeciwko strukturom i instytucjom Unii Europejskiej, a więc stanowiła poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko naszego kraju, ale całego bloku europejskiego.

W trakcie przeszukań udało się zabezpieczyć okazałe sumy pieniędzy. Łącznie znaleziono 48,5 tys. euro oraz 36 tys. dolarów. Te fundusze mogły być wykorzystane do finansowania dalszych działań mających na celu destabilizację państw unijnych, co jedynie podkreśla wagę i skuteczność przeprowadzonej akcji ABW.