Głosowanie na burmistrza w Łaziskach Górnych zakończyło się decydującym zwycięstwem Aleksandra Wyry. Aktualnie sprawujący ten urząd, Wyra, zdobył imponującą liczbę 6457 głosów, co stanowiło aż 83,47% wszystkich oddanych głosów. Jego jedyny konkurent, Sebastian Reinhold Handÿ-Fischer, mógł liczyć jedynie na poparcie 16,53% wyborców. Warto wspomnieć, że Handÿ-Fischer był jedynym kandydatem na burmistrza w tym regionie, który startował z ramienia Ruchu Autonomii Śląska. Po nieudanym starcie wyborczym, które było dla niego pierwszym takim doświadczeniem, Handÿ-Fischer poczuł się obrażony na mieszkańców swojego miasta.

Łaziska Górne były jedynym miastem w województwie śląskim podczas tych wyborów, w którym kandydatem na burmistrza z ramienia Ruchu Autonomii Śląska był Sebastian Reinhold Handÿ-Fischer (planowano również start tego kandydata w Chorzowie, ale tam nie doszło do rejestracji). Pomimo to, jego poparcie ograniczyło się do niewielkiej liczby 1279 głosów (16,53% ogółu), co pozwoliło Aleksandrowi Wyrze utrzymać swoje stanowisko.