ArchiEpiskopat pod przewodnictwem Arcybiskupa Adriana Galbasa udzielił nowych dekretów dla proboszczów i administratorów. Wiąże się to z ich przeniesieniem do nowych lokalizacji posług duszpasterskich.

Mszą świętą i wręczeniem dekretu, ks. Piotr Berger, dotychczasowy proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, został oficjalnie mianowany na stanowisko proboszcza parafii Matki Bożej Wszechpośredniczki Łask oraz św. Antoniego w Wodzisławiu Śląskim – Jedłowniku.

Podobną drogę przeszedł ks. Zdzisław Brzezinka, były proboszcz parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach. Otrzymał on skierowanie do pracy duszpasterskiej w diecezji Nicea we Francji.

Kolejnym duchownym, którego dotyczyły zmiany, jest ks. Adam Kępowicz, poprzednik na stanowisku proboszcza parafii świętych Cyryla i Metodego w Katowicach – Załęskiej Hałdzie. Teraz objął posługę jako proboszcz parafii Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w  Tychach – Urbanowicach.

Ks. Bogusław Okienko, dotychczasowy proboszcz parafii Ducha Świętego w Rudzie Śląskiej – Czarnym Lesie, został wyznaczony na stanowisko proboszcza parafii św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Lyskach.

Z kolei ks. Michał Orlik, będący do tej pory administratorem parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śląskiej – Bykowinie, otrzymał mianowanie na administratora parafii św. Jana Sarkandra w Bełku.

Do grona zmieniających miejsce posługi należy również ks. Antoni Owczarek, wcześniejszy administrator parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jastrzębiu-Zdroju – Bziu Zameckim. Został on mianowany na stanowisko administratora parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach.

Ostatnim z wymienianych jest ks. Piotr Grzegorz Płonka, ostatni proboszcz parafii Krzyża Świętego w Mysłowicach. Otrzymał on mianowanie na proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach.