Celem uroczystości było otwarcie unikalnej przestrzeni edukacyjnej, nazwanej „Zieloną przystanią przy piątce”, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 5 w Łaziskach Górnych. Zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu od dyrektor szkoły, Tatiany Ryczko, przyjęła Iwona Gejdel-Targosz, pełniąca funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydarzenie to nie obyło się bez smacznych akcentów – na ten szczególny dzień przygotowano uroczy tort. „Zielona przystań przy piątce” jest jednak przede wszystkim miejscem o specjalnym przeznaczeniu. Jest podzielone na sekcje tematyczne, które obejmują między innymi miejsce do hodowania roślin w naturalnych warunkach, ogród sensoryczny oraz stację meteorologiczną.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przekazał na ten cel niemal 70 tys. zł. Uroczyste przecięcie wstęgi, inaugurujące działalność EKOpracowni, dokonali Iwona Gejdel-Targosz i Przewodniczący Rady Miejskiej, Tadeusz Król. Całość uświetniły dodatkowo występy artystyczne, które z ogromnym zaangażowaniem przygotowali uczniowie.