Mikołowska komenda została odznaczona za zasługi dla województwa śląskiego. Dyplom oraz złotą odznakę odebrał Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie nadkomisarz Dariusz Klimczak.

9 czerwca 2022 roku, w Katowicach odbyły się obchody z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Podczas uroczystości, w której udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, zostało przyznane wyróżnienie dla mikołowskiej Komendy w postaci złotej odznaki. 

Jednostka Policji z Mikołowa to jedna z dziewięciu wyróżnionych śląskich komend. To wspaniała wiadomość dla funkcjonariuszy oraz powód do dumy. O przyznaniu nagrody zadecydował Sejmik Województwa Śląskiego.

  1. rocznica powołania Policji Województwa Śląskiego była idealną okazją do uhonorowania służby miejscowych mundurowych, którzy w swoich działaniach w sposób znaczący wspierają lokalną społeczność, troszcząc się o bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny. Poprzez swoją codzienną służbę realizują różnorodne zadania, mające na celu ograniczenie przestępczości i zjawisk patologicznych. To trudna i wymagająca poświęceń praca, która jak się okazuje jest doceniania. 

Złotą odznakę oraz dyplom wręczali Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Jacek Świerkocki oraz Sekretarz Województwa Śląskiego Dariusz Ptaś. Z ich rąk nagrodę odebrał  szef Komendy w Mikołowie – nadkomisarz Dariusz Klimczak. Do zebranych na uroczystości zwrócił się Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster, który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym za codzienną, ciężką i pełną poświęceń służbę i pracę.

Wielkie gratulacje! Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia taka nagroda.