Podczas szkolenia specjalistycznego dotyczącego kontroli technicznej pojazdów, które odbywało się w Mikołowie przy trasie DK 44, dołączyli do nas goście z Czech. Ci zagraniczni policjanci wzięli udział w warsztatach kierowanych przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach, a uczestniczyli w nich funkcjonariusze z różnych jednostek z całego kraju. Wspomniane warsztaty były częścią globalnej współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy służbami ochrony porządku.

Warsztaty kontrolowania stanu technicznego pojazdów miały miejsce 13 grudnia przed godzinami popołudniowymi, na trasie DK 44 (ulica Gliwicka) w Mikołowie, pomiędzy Borową Wsią a zjazdem na Rudę Śląską. Jest to lokalizacja, gdzie mikołowska policja regularnie prowadzi różnego rodzaju działania kontrolne i prewencyjne, takie jak akcje „NURD” czy „Prędkość”. Szkolenie to było elementem kursu specjalistycznego dla policjantów z ruchu drogowego, którzy przybyli z różnych części Polski, m.in. z Krakowa, Zakopanego, Tomaszowa Lubelskiego czy Grudziądza i gdzie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie.