W kolejny czwartek, mieszkańcy Rudy Śląskiej będą mieć możliwość wyrażenia swojej opinii na temat proponowanego projektu budowy lokalnej spalarni śmieci. Fundacja Rzecz Społeczna we współpracy z grupą Silni dla Rudy planują przeprowadzenie publicznej dyskusji na ten temat.

To spotkanie, które ma na celu dyskusję o niezwykle istotnym i kontrowersyjnym projekcie, jakim jest planowane Ekologiczne Centrum Odzysku Energii, zostanie zorganizowane przez Fundację Rzecz Społeczna oraz grupę Silni dla Rudy. Wydarzenie odbędzie się w nadchodzący czwartek, 28 września, pomiędzy godzinami 17:00 a 19:00 w Stacji Biblioteka ulokowanej przy ulicy Dworcowej 33. Głównym tematem spotkania będzie z pewnością przewidywana budowa spalarni odpadów na terenie Rudy Śląskiej.

Planowana konstrukcja Ekologicznego Centrum Odzysku Energii w rejonie DTŚ i ulicy Zabrzańskiej jest źródłem wielu emocji. Wielu uważa, że takie centra odgrywają kluczową rolę w redukcji ilości odpadów trafiających na składowiska. Jednak równie wielu mieszkańców zastanawia się, czy takie podejście jest w pełni bezpieczne dla ich zdrowia i otaczającego środowiska.