Przypominamy, że w marcu tego roku na terenie Łazisk Górnych odkryte zostały dwa niewybuchy, oprócz tego trzeci na terenie Mikołowa.

Należy bezwzględnie pamiętać o tym, aby w przypadku odnalezienia tzw. niewybuchów zachować szczególną ostrożność, nie dotykać ładunku i trzymać się od niego z daleka.

Podobnie w przypadku głębiej zakopanych znalezisk. W przypadku podejrzenia, że może to być niewybuch pod żadnym pozorem nie należy go odkopywać i wyciągać.