Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego oraz świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Jego zadaniem jest również zapoznanie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego korzystania z sieci.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest 8 lutego z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce, jest od 2005 r. Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorów  unijnego programu „Łącząc Europę”.

PCPSI organizuje cykliczne konferencje online, adresowane do nauczycieli, opiekunów i wszelkich władz sektora edukacyjnego i organizacji pozarządowych. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu, organizatorzy zachęcają szkoły i ie placówki do tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Są to m.in. zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne czy konkursy.

Wszelkie wydarzenia można zgłaszać do końca marca 2022 roku.

Konferencja online dla nauczycieli, dyrektorów szkół, edukatorów i rodziców

Dziś o godz. 17:00 odbędzie się konferencja online, na którą zaproszeni są wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. W programie spotkania znajdują się tematy dotyczące m.in. nadużywania czasu korzystania z ekranów, nauczania zdalnego i skutecznego zastosowania nowych technologii w edukacji i budowaniu relacji.