Program realizowany jest od 2017 roku we współpracy z marką sklepów Rossmann. Podczas czterech wcześniejszych edycji udało się zebrać aż 18,5 miliona złotych dla około sześciuset organizacji pomagającym ludziom w potrzebie. 

Tegoroczna edycja jest jubileuszowa. Organizatorzy pragnęli przeznaczyć pieniądze na coś bardzo ważnego w roku 2021, czyli kobiety. “Pomagamy jak umiemy kobietom” to hasło programu w tym roku. Dzięki skanowaniu aplikacji przez klientów Rossmann udało się zebrać ponad 5 milionów złotych. Do współpracy zaproszono 60 organizacji działających na rzecz kobiet. 

Do zadań organizacji i instytucji należy szereg obowiązków, takich jak służenie pomocą psychologiczną, prawną i medyczną dla ofiar przemocy czy wsparcie samotnych matek, w tym nastoletnich. Pomoc ta polega na znalezieniu mieszkania oraz pracy. Oprócz tego organizacje walczą z ubóstwem menstruacyjnym, umożliwiają kontynuację nauki dziewczętom oraz pomagają im znaleźć pracę po opuszczeniu placówki zastępczej. Ważną inicjatywą jest także organizowanie wolnego czasu matkom, które poświęcają całe swoje życie niepełnosprawnemu dziecku, zapominając o swoich potrzebach jak wyjście na spacer czy do fryzjera. 

Jak przebiegła pomoc w 2021?

W tym roku oprócz wsparcia rzeczowego, w postaci środków do higieny osobistej, tamponów, podpasek, pieluch, chemii domowej, kaszek dla dzieci przekazano pieniądze na realizację projektów wskazanych przez wspomniane wcześniej organizacje. 

Dzięki tym środkom udało się wesprzeć Fundację Po Drugie, która buduje dom dla samotnych, nastoletnich matek oraz nawiązać współpracę z ponad stu szkołami z całej Polski w celu realizowania projektu pilotażowego przeciwdziałającemu ubóstwu menstruacyjnemu. Dodatkowo wydłużono o połowę pracę infolinii dla ofiar przemocy oraz uruchomiono portal, na którym można szukać wsparcia czy informacji. Dzięki Fundacji Ktoś oraz Fundacji między Niebem a Ziemią zatrudniono licznych opiekunów, którzy zaoferowali swoje wsparcie w codziennym życiu wielu kobiet.