Regularne zatory na odcinku drogi między Pszczyną a Raciborzem są już dobrze znane mieszkańcom Żor. Od długiego czasu, lokalni administratorzy starają się o rewitalizację wjazdu na autostradę z tej konkretnej drogi. Ich plany obejmują budowę bezkolizyjnego skrzyżowania w formie tunelu, które ma za zadanie zniwelować ten uporczywy problem. Na razie jednak, pomysł ten stoi w miejscu i jest jedynie przedmiotem spekulacji.

Niemniej, pojawia się nowa okazja do wprowadzenia zmian. Projekt rozbudowy sieci szybkich kolejowych tras i budowy stacji „Żory Północne” niesie ze sobą obietnicę przebudowy istniejącego układu drogowego. Prezydent Waldemar Socha wyraził swoje optymistyczne spostrzeżenia w rozmowie z Radio 90: tunel pod rondem rowieńskim mógłby skutecznie poprawić przepustowość ruchu na węźle autostrady A1 w mieście Żory.