Łaziska Górne to urokliwa miejscowość położona w województwie śląskim, około 20 km od Katowic, w południowej części Wyżyny Katowickiej i na południowym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Ciekawa nazwa miasta pochodzi od „łazów”, czyli terenów, który były przeznaczone do wypalania lasów pod uprawę.

Miasto dzieli się na dwie główne dzielnice: Łaziska Średnie i Łaziska Dolne. Oprócz nich są jeszcze: Brada oraz Kopanina.

Historia miasta

Pierwsze wzmianki o Łaziskach pochodzą z 1287 roku. Była to wówczas wieś, której właścicielem był rycerz Borko, zwany Borkiem z Łazisk.

Najwcześniej powstały Łaziska Średnie, potem Dolne, a na samym końcu Górne. Do XVIII wieku mieszkańcy zajmowali sie głównie rolnictwem, jednak wraz z odkryciem na terenie wsi pokładów węgla kamiennego, rozwój natychwiastowo przyspieszył. Zbudowano kilka kopalni: “Szczęście Henryka”,
“Radość Augusty”, w dalszej kolejności “Waleska”, “Brada” i “Książątko”. Rozwinęła się infrastruktura oraz wielkość wsi. Z czasem wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną, co doprowadziło do zbudowania Elektrowni „Łaziska”.

W XX wieku, ilość domów, ludności oraz przemysłowy charakter wsi spowodował przekształcenie jej w miasto (jednak prawa miejskie uzyskano dopiero w 1951 r.). Powstała szkoła, podłączono wodociąg, a w 1906 r. zbudowano kosciół, do którego włączono dawną kaplicę. Z czasem wyznaczono oddzielną parafię, która do tej pory była w Mikołowie.

Po I wojnie światowej, mieszkańcy Łazisk brali czynny udział w powstaniach śląskich.

Gdy nadeszła II wojna światowa nie obyło się bez ofiar i strat. Łaziska zostały zajęte przez Wehrmacht już 1 września. W walkach zginęli mieszkańcy, między innymi studenci z Elektrowni. Spalono także wiele domów w dzielnicy Brada, kościół w Łaziskach Górnych oraz zrzucono kilka bomb.
2 września aresztowano sołtysa, a kilkadziesiąt osób aresztowano. Losy sołtysa do dziś nie są znane.

W 1945 roku miasto zajęli Sowieci, burząc między innymi wieżę kościelną i paląc ratusz.

Dziś Łaziska to piękna, rozbudowana miejscowość, która liczy sobie ok. 22 tys. mieszkańców. Miasta posiada kilka cennych zabytków, rozwinięte szkolnictwo, infrastrukturę, trzy parafie oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.