Państwowa Komisja Wyborcza oficjalnie potwierdziła wyniki wyborów senatu w okręgu numer 75, które dotyczyły obszarów Tychów, Mysłowic i powiatu bieruńsko-lędzińskiego. W tych wyborach to Andrzej Dziuba, zdobył mandat senatora, przekonując do siebie 81 134 wyborców, co stanowiło 56,65% ogółu głosujących.

Jednak z chwilą, gdy Państwowa Komisja Wyborcza oficjalnie potwierdziła jego zwycięstwo, Andrzej Dziuba zakończył swoje 23-letnie panowanie jako prezydent miasta Tychy. To znamienne przejście od obowiązków lokalnych do roli na szczeblu krajowym ma liczne konsekwencje nie tylko dla samego Dziuby, ale także dla jego dotychczasowych zastępców, którzy teraz tracą swoje stanowiska.